โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ต.ค. 2566    สถิติการกล่าวหาร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 2
  30 ต.ค. 2566    ข้อสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2
  19 เม.ย. 2566    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 49
  8 เม.ย. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ด้านสาธารณภัยและการให้บริการ ปีงบประมาณ2565 138
  1 มี.ค. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 148
  1 มี.ค. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ทางโทรศัพย์ บริการข้อมูลข่าวสาร(เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 143
แสดงข้อมูล : 6
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2776675 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน