โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 มี.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมแผน (ครั้งที่ 1/2565) 74
  1 มี.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 86
  22 ก.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพฒนาท้องถิ่น2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2564 152
  1 มี.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 185
  28 ก.ย. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 264
  13 ส.ค. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ 2564 49
  28 เม.ย. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ 2564 58
  14 ส.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ 2563 45
  11 ก.พ. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565เพิ่มเติมครั้งที่-1-ปี-2563 45
  17 มิ.ย. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 340

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2776697 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน