โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง/ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 พ.ย. 2563    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการขุดลอกสระหนองใหญ่ หมู่ที่ ๒ 268
  10 พ.ย. 2563    ประกาศแผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการขุดลอกสระหนองขาม หมู่ที่ ๔ 327
  13 พ.ค. 2563    ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 298
  17 เม.ย. 2563    ประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจ้างออกแบบซ่อมสร้างถนนลาดยางโดยวิธี(Pavament In-Place Recycling)ผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 264
  13 เม.ย. 2563    ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างออกแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 254
  13 เม.ย. 2563    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างออกแบบซ่อมสร้างถนนลาดยาง 265
  9 เม.ย. 2563    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๗-๐๐๓ สายทางบ้านคูขาด-สระหนองน้ำปรือ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสูง 300
  9 เม.ย. 2563    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางโดยวิธี(Pavament In-Place Recycling) ผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๗-๐๐๑ สายทางบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑ - บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสูง 255
  27 ส.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถยนรต์(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน 293
  26 ก.ค. 2562    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 258

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2785702 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน