โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย


วันที่ 28 กันยายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง นำโดย นายมณี ปักโคลาพัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง พร้อมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกสูง ร่วมกันทำกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ในเวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง และร่วมกันทำกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น