โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 



แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 เม.ย. 2565    สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 71
  7 มี.ค. 2565    คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 130
  3 ม.ค. 2565    กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 114
  1 มี.ค. 2564    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี64 208
  30 ธ.ค. 2563    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี63 195
  15 มิ.ย. 2563    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี62 210
  27 มิ.ย. 2562    มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 158
  26 มิ.ย. 2562    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 154
  23 พ.ย. 2561    การดำเนินการเรื่องร้องร้องทุกข์ทั่วไป 164
  22 พ.ย. 2561    การดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 156





- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2688450 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน