โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 



แผนดำเนินการประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ต.ค. 2564    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 172
  13 ก.ค. 2564    แผนปฏิบัติการดิจิทัล ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง พ.ศ. 2563 – 2565 187
  22 ต.ค. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 188
  22 ต.ค. 2563    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 199
  1 มิ.ย. 2563    แผนงานผลการติดตาม ประจำปี รอบ 6 เดือน 170
  1 มิ.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 173
  18 ก.พ. 2563    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 179
  20 มิ.ย. 2562    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 180
  20 มิ.ย. 2562    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 2562 183
  2 เม.ย. 2562    คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามฯ 201





- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2608997 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน