โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ก.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3
  19 ก.ย. 2565    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 25
  14 ก.ย. 2565    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 14
  25 ส.ค. 2565    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 34
  1 ก.ค. 2565    กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564 43
  10 มิ.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 69
  30 พ.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565 61
  1 เม.ย. 2565    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 54
  1 เม.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 42
  1 เม.ย. 2565    : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 38

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2608957 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน