โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง(โคกสูงคูขาด) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปี 2565


โครงการป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง(โคกสูงคูขาด)  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

1.เพื่อให้เด็ก ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กมีความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อในเด็ก

2. เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเมื่อมีโรคติดต่อเกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3. ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อในเด็ก