โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 และคำแถลงนโยบายของ นายมณี ปักโคลาพัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ต่อที่ประชุมสภาฯ วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565  และคำแถลงนโยบายของ นายมณี  ปักโคลาพัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ต่อที่ประชุมสภาฯ วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง