โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1


ประชุมสภาฯรับร่างจัดทำข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565