โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพฒนาท้องถิ่น2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2564     กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564     ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565      
 
 
 


โครงการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ประจำปี 2565...

คณะผู้บริหาร/พนักงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนพื้นที่น้ำท่วมขังเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขต่อไป...

กิจกรรม ต่อต้านคอร์รัปชั่น "อบต.โคกสูง ร่วมใจต่อต้านการคอร์รัปชั่น"...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 และคำแถลงนโยบายของ นายมณี ปักโคลาพัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ต่อที่ประชุมสภาฯ วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง...


โครงการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ประจำปี 2565...

คณะผู้บริหาร/พนักงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนพื้นที่น้ำท่วมขังเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขต่อไป...

กิจกรรม ต่อต้านคอร์รัปชั่น "อบต.โคกสูง ร่วมใจต่อต้านการคอร์รัปชั่น"...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 และคำแถลงนโยบายของ นายมณี ปักโคลาพัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ต่อที่ประชุมสภาฯ วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง...

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ประจำปี 2565 เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ...

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)...
 
 
1 ก.ค. 2565 กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564
10 มิ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การชำระภาษีที่ดินแล...
30 พ.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การชำระภาษีที่ดินแล...
1 เม.ย. 2565 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประ...
1 เม.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้น...
1 เม.ย. 2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้...
1 เม.ย. 2565 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ...
1 มี.ค. 2565 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ...
1 ก.พ. 2565 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ...
4 ม.ค. 2565 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ...
2 ธ.ค. 2564 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ...
10 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระหนองใหญ่ หมู่ที่ ๒
10 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระหนองขาม หมู่ที่ ๔
7 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
7 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
27 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
Loading...
 
 
 
 
พลังแสงอาทิตย์ : สะเทือนไทย
โซลาร์เสรี พบ โซลาร์ภาคประชาชน
อยากร้องเรียน​เจ้า​หน้าที่​ของ​รัฐ​กระ​ทำ​การ​ทุจริต​กับ​สำนักงาน​ ป.ป.ช.​ จะทำอย่างไร​ (สำ​คัญมาก​)
การยื่นเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน ป.ป.ท.
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2561701 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน