โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง     ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง     ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566      
 
 
 


กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ...

โครงการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ประจำปี 2565...

โครงการป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง(โคกสูงคูขาด) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปี 2565...

คณะผู้บริหาร/พนักงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนพื้นที่น้ำท่วมขังเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขต่อไป...


กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ...

โครงการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ประจำปี 2565...

โครงการป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง(โคกสูงคูขาด) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปี 2565...

คณะผู้บริหาร/พนักงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนพื้นที่น้ำท่วมขังเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขต่อไป...

กิจกรรม ต่อต้านคอร์รัปชั่น "อบต.โคกสูง ร่วมใจต่อต้านการคอร์รัปชั่น"...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 และคำแถลงนโยบายของ นายมณี ปักโคลาพัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ต่อที่ประชุมสภาฯ วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง...

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ประจำปี 2565 เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)...
 
 
30 ก.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อการสรร...
19 ก.ย. 2565 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับกา...
14 ก.ย. 2565 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่...
25 ส.ค. 2565 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสร...
1 ก.ค. 2565 กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564
10 มิ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การชำระภาษีที่ดินแล...
1 เม.ย. 2565 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ...
1 มี.ค. 2565 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ...
1 ก.พ. 2565 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ...
4 ม.ค. 2565 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ...
2 ธ.ค. 2564 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ...
10 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระหนองใหญ่ หมู่ที่ ๒
10 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระหนองขาม หมู่ที่ ๔
7 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
7 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
27 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
Loading...
 
 
 
 
พลังแสงอาทิตย์ : สะเทือนไทย
โซลาร์เสรี พบ โซลาร์ภาคประชาชน
อยากร้องเรียน​เจ้า​หน้าที่​ของ​รัฐ​กระ​ทำ​การ​ทุจริต​กับ​สำนักงาน​ ป.ป.ช.​ จะทำอย่างไร​ (สำ​คัญมาก​)
การยื่นเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน ป.ป.ท.
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2608955 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน